Het programma Concious Discipline  geeft antwoord op de vraag: hoe kan ik allereerst mijn eigen emoties reguleren om vervolgens kalm en bewust mijn kind tegemoet te treden zodat ik hem of haar kan helpen om het de volgende keer anders te doen. Het programma biedt inzichten in je eigen gedrag die je kunnen helpen om je kind neutraal en met een positieve blik tegemoet te treden. Daarna kun jij je kind op een rustige manier vaardigheden aanreiken die leiden tot blijvende gedragsverandering.

Wat is Conscious Discipline?

Conscious Discipline is een wetenschappelijk onderbouwd methode op het gebied van zelfregulatie en sociaal-emotionele vaardigheden. Het is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van het brein. Het helpt ouders om een veilige basis en verbondenheid de creëren in hun gezin. Hierdoor wordt een kind in staat gesteld om probleemoplossende vaardigheden (executieve) te leren en te laten zien zoals empathisch vermogen, aandachtig spelen, woordenschat vormen en uitbreiden, assertieve houding leren, probleempjes oplossen etc. etc.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat Conscious Discipline zorgt dat:

  • Sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen toenemen

  • Agressie en pestgedrag afneemt

  • Resultaten van kinderen toenemen

  • Afname van impulsiviteit, hyperactiviteit en acting-out gedrag bij ‘moeilijke’ kinderen

  • Het een positieve sfeer teweegbrengt

  • Samenwerking van ouders toeneemt

Waarom

Er komt al jaren uit lange termijn onderzoek naar voren dat een goede sociale emotionele intelligentie van kinderen een voorspeller is voor een succesvoller leven als volwassene. Intelligentie of IQ helpt je om ergens te komen maar om echt succesvol te worden, heb je sociale en emotionele vaardigheden nodig. Kinderen die sociaalvaardig zijn kunnen goed omgaan met hun emoties (positief en negatief), hebben een goede zelfkennis en kunnen omgaan met tegenslagen. Ze zijn empathisch en behulpzaam naar de mensen om zich heen en er- en herkennen de verschillen met de ander.

De ouder worden die je graag wilt zijn

Ook al willen we het zo graag anders doen, als het erop aankomt, lijkt in grote lijnen de opvoeding die wij geven op dat wat onze ouders deden. Dat is best gek want onze kinderen groeien op in een hele andere tijd waarin ze hele andere vaardigheden nodig hebben. Ook zien we dat het vasthouden van je eigen opvoedingsstijl vaak leidt tot discussie tussen ouders onderling, zeker nu ouders steeds meer samen verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van de kinderen.

Ouders, scholen en kinderdagverblijven kunnen samen het verschil maken

In het onderwijs van de toekomst wordt ook veel aandacht besteed aan deze vaardigheden. Om te zorgen dat kinderen hierin maximaal worden ondersteund is het belangrijk dat ook de ouders meer kennis krijgen op dit gebied zodat ze hun kind ook thuis kunnen helpen.

Wees zelf de verandering die je wilt zien in de wereld.

– Mahatma Gandhi –

Alle ontwikkelingen in de maatschappij vragen ons het anders te gaan doen: niet meer ‘doe wat ik zeg, maar doe wat ik doe’, wees als ouder de verandering die je wilt zien bij je kind. Dat is waarvoor Conscious Discipline bedoeld is. Je leert anders te denken en anders te doen en daarmee verandert het gedrag van de kinderen in positieve zin!

Jouw rol van ouder verandert van “de baas”, “de dominante ouder”, “de alleswetende”, “de leider” naar een coachende, observerende ouder die een liefdevolle sturing geeft en een kind begeleidt op het pad van groter groeien.

De basis van het Conscious Discipline programma is Het Slimme Breinmodel®.

Door middel van dit model leer je je eigen emotionele staat en die van een kind herkennen en de interactie hiertussen. Veiligheid komt voort uit de Zeven Inzichten voor Bewuste Volwassenen, waarmee je je eigen innerlijke staat leert beheersen. Verbinding volgt uit het opbouwen van de verbonden groep, waarin gebruik wordt gemaakt van verbinding voor het bevorderen van samenwerking en optimale ontwikkeling van de hersenen. Kinderen leren zichzelf te reguleren en problemen op te lossen door strategieën die je je als leidster eigen kunt maken met de Zeven Vaardigheden.

Alledaagse gebeurtenissen in het gezin vormen er de basis voor het anders leren doen. Lastige situaties, iets aardigs doen voor elkaar, ruzies, voortdurend overtreden van regels, of feestelijke aangelegenheden. Alles wat in een gezin gebeurt, maakt deel uit van het sociaal-emotioneel leren.

De vier stappen uitgelegd

Dit is een hulpmiddel om gedrag van jezelf en van je kind te gaan herkennen. Dat is belangrijk want het gedrag van onszelf heeft effect op ons kind en andersom. Simpel gezegd brengen we het gedrag onder in drie kleuren: rood (vechten, vluchten of bevriezen), blauw (vol met emoties en herinneringen) en groen (je bent opzoek naar de oplossing). Bij elke kleur horen vaardigheden die je kunt inzetten om jezelf en je kind te helpen.

Veiligheid door zelfregulering. Leerkrachten en leerlingen merken eerder dat ze overstuur zijn en kunnen er op een goede manier mee omgaan.
Verbinding door het creëren van een Schoolfamilie gebaseerd op onderlinge verbondenheid en compassie. Leerkrachten en leerlingen worden in staat gesteld om gezonde contacten aan te gaan, elkaar te helpen bij het bereiken van hun doelen en anders te gaan kijken naar conflicten.
Problemen oplossen door ontwikkeling van de excecutieve vaardigheden. Leerkrachten en leerlingen ontwikkelen emotionele verkracht waardoor ze in staat worden gesteld te anticiperen op een situatie in plaats van te reageren (emotionele weerbaarheid).
Deze inzichten helpen je om aandachtig en bewust te worden en ze helpen je te leren jezelf te reguleren. ‘Bewust’ wil zeggen dat je in een staat van actieve, open aandacht verkeert, in het huidige moment. Door gebrek aan bewuste gewaarwording ben je minder goed in staat om oude, geconditioneerde ‘discipline’ methodes te vervangen door effectieve, nieuwe methodes. Hierdoor kun je jezelf reguleren en conflicten beschouwen als gelegenheid om te leren, dan leg je daarmee de basis voor veiligheid in de groep.
In een Verbonden Gezin heeft ieder gezinslid de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Er mogen fouten worden gemaakt en er heerst een sfeer waarin iedereen elkaar wil helpen en wil ondersteunen. Niet omdat hier regels voor zijn maar omdat de gezinsleden ervaren dat ze echt bij elkaar horen en elkaar nodig hebben. Om dit te leren en hierin te groeien wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van dagelijks terugkerende routines die zorgen voor veiligheid en rituelen die zorgen voor verbondenheid. Deze rituelen laten een kind voelen dat ze verbonden zijn met de omgeving direct om zich heen en daarbuiten en leert een kind empathisch te reageren.

Dit zijn de gereedschappen die je als ouder nodig hebt om alledaagse problemen in het gezin om te vormen tot leermomenten waarbij er levensvaardigheden worden aangereikt die zorgen voor het aanleren van sociaal-emotionele en communicatieve vaardigheden. Vaardigheden die ze nodig hebben om zichzelf te beheersen, conflicten op te lossen en pro-sociaal gedrag te ontwikkelen.

Wilt u met ons samenwerken aan een liefdevolle volgende generatie?

Stuur ons een bericht en wij nemen contact met u op om te kijken hoe wij u daarbij kunnen helpen!

Jouw gegevens zijn veilig, lees hier onze privacy- en cookieverklaring.