Een liefdevolle volgende generatie kunnen we bereiken als wij als volwassenen liefdevol gedrag laten zien. Als ouders wordt je hierin dagelijks gespiegeld en uitgedaagd: liefdevol, begripvol en empathisch blijven zoals we graag zouden willen als je kind je tot wanhoop drijft, brengt ons vaak in een staat die we ons niet hadden voorgenomen. Je hoort jezelf dingen zeggen die je ouders tegen jou zeiden en waarvan jij je had voorgenomen om dit nooit tegen jouw kinderen te zeggen. En datzelfde geldt voor je houding en je gedrag: je wilde die begripvolle geduldige ouder zijn en voordat je het weet hoor jij jezelf je kind manipuleren.

Het programma Concious Discipline  geeft antwoord op de vraag: hoe kan ik allereerst mijn eigen emoties reguleren om vervolgens kalm en bewust mijn kind tegemoet te treden zodat ik hem of haar kan helpen om het de volgende keer anders te doen. Het programma biedt inzichten in je eigen gedrag die je kunnen helpen om je kind neutraal en met een positieve blik tegemoet te treden. Daarna kun jij je kind op een rustige manier vaardigheden aanreiken die leiden tot blijvende gedragsverandering.

Waarom

Er komt al jaren uit lange termijn onderzoek naar voren dat een goede sociale emotionele intelligentie van kinderen een voorspeller is voor een succesvoller leven als volwassene. Intelligentie of IQ helpt je om ergens te komen maar om echt succesvol te worden, heb je sociale en emotionele vaardigheden nodig. Kinderen die sociaalvaardig zijn kunnen goed omgaan met hun emoties (positief en negatief), hebben een goede zelfkennis en kunnen omgaan met tegenslagen. Ze zijn empathisch en behulpzaam naar de mensen om zich heen en er- en herkennen de verschillen met de ander.

Ouders, scholen en kinderdagverblijven kunnen samen het verschil maken
In het onderwijs van de toekomst wordt ook veel aandacht besteed aan deze vaardigheden. Om te zorgen dat kinderen hierin maximaal worden ondersteund is het belangrijk dat ook de ouders meer kennis krijgen op dit gebied zodat ze hun kind ook thuis kunnen helpen.

De ouder worden die je graag wilt zijn
Ook al willen we het zo graag anders doen, als het erop aankomt, lijkt in grote lijnen de opvoeding die wij geven op dat wat onze ouders deden. Dat is best gek want onze kinderen groeien op in een hele andere tijd waarin ze hele andere vaardigheden nodig hebben. Ook zien we dat het vasthouden van je eigen opvoedingsstijl vaak leidt tot discussie tussen ouders onderling, zeker nu ouders steeds meer samen verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van de kinderen.

Conscious Discipline is bedoeld voor ouders die

  • Kinderen hebben in de leeftijd van 0 – 12 jaar;

  • Kinderen wilt opvoeden vanuit rust, positiviteit, liefde en verbondenheid in plaats van hiërarchie, dwang en autoriteit;

  • Het gedrag van hun kinderen willen begrijpen en daarvoor op zoek zijn naar (wetenschappelijk onderbouwde) kennis;

  • Graag handige tips en tools willen zodat ze lastige situaties op verschillende manieren kunnen oplossen;

  • Hun kinderen vaardigheden mee willen geven om op te groeien tot een veerkrachtige volwassenen;

  • Hun kinderen op een goede manier om willen leren gaan met hun emoties en gevoelens en ze bewust wilt maken van hun persoonlijke kwaliteiten;

  • Meer voldoening wilt krijgen van je taak als ouder

We geven als ouders wat we kunnen maar is het niet gek dat we zo’n belangrijke taak vervullen zonder opleiding?

Hoe ziet het eruit?

De cursussen die gegeven worden voor ouders bieden je de mogelijkheid om je opvoedingsstijl van een afstandje te bekijken. Dit doen we aan de hand van acht inzichten. Bij elk inzicht wordt je uitgedaagd om naar jezelf te kijken hoe je het nu doet om vervolgens ter discussie te stellen of je het zo wilt houden of dat je het anders wilt doen. Deze inzichten leiden tot een persoonlijke reis waardoor jij je als ouder kunt transformeren tot die ouder die je graag wilt zijn. Deze reis kan gemaakt worden als individuele ouder of als koppel.

Van eigen inzicht naar vaardigheden voor de kinderen
Via de inzichten kom je bij de praktische vaardigheden voor de kinderen. Ze helpen je om uit de dagelijkse discussies te komen. Kinderen leren hun emoties te herkennen, te verwoorden en zelf discussies op te lossen. Dit zijn levensvaardigheden waar ze hun hele leven veel aan zullen hebben omdat ze hierdoor veerkrachtig in het leven kunnen staan.

De basis van het Conscious Discipline programma is Het Slimme Breinmodel®.

Door middel van dit model leer je je eigen emotionele staat en die van een kind herkennen en de interactie hiertussen. Veiligheid komt voort uit de Zeven Inzichten voor Bewuste Volwassenen, waarmee je je eigen innerlijke staat leert beheersen. Verbinding volgt uit het opbouwen van de verbonden groep, waarin gebruik wordt gemaakt van verbinding voor het bevorderen van samenwerking en optimale ontwikkeling van de hersenen. Kinderen leren zichzelf te reguleren en problemen op te lossen door strategieën die je je als leidster eigen kunt maken met de Zeven Vaardigheden.

Alledaagse gebeurtenissen in het gezin vormen er de basis voor het anders leren doen. Lastige situaties, iets aardigs doen voor elkaar, ruzies, voortdurend overtreden van regels, of feestelijke aangelegenheden. Alles wat in een gezin gebeurt, maakt deel uit van het sociaal-emotioneel leren.

De vier stappen uitgelegd

Dit is een hulpmiddel om gedrag van jezelf en van je kind te gaan herkennen. Dat is belangrijk want het gedrag van onszelf heeft effect op ons kind en andersom. Simpel gezegd brengen we het gedrag onder in drie kleuren: rood (vechten, vluchten of bevriezen), blauw (vol met emoties en herinneringen) en groen (je bent opzoek naar de oplossing). Bij elke kleur horen vaardigheden die je kunt inzetten om jezelf en je kind te helpen.

Veiligheid door zelfregulering. Leerkrachten en leerlingen merken eerder dat ze overstuur zijn en kunnen er op een goede manier mee omgaan.
Verbinding door het creëren van een Schoolfamilie gebaseerd op onderlinge verbondenheid en compassie. Leerkrachten en leerlingen worden in staat gesteld om gezonde contacten aan te gaan, elkaar te helpen bij het bereiken van hun doelen en anders te gaan kijken naar conflicten.
Problemen oplossen door ontwikkeling van de excecutieve vaardigheden. Leerkrachten en leerlingen ontwikkelen emotionele verkracht waardoor ze in staat worden gesteld te anticiperen op een situatie in plaats van te reageren (emotionele weerbaarheid).
Deze inzichten helpen je om aandachtig en bewust te worden en ze helpen je te leren jezelf te reguleren. ‘Bewust’ wil zeggen dat je in een staat van actieve, open aandacht verkeert, in het huidige moment. Door gebrek aan bewuste gewaarwording ben je minder goed in staat om oude, geconditioneerde ‘discipline’ methodes te vervangen door effectieve, nieuwe methodes. Hierdoor kun je jezelf reguleren en conflicten beschouwen als gelegenheid om te leren, dan leg je daarmee de basis voor veiligheid in de groep.
In een Verbonden Gezin heeft ieder gezinslid de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Er mogen fouten worden gemaakt en er heerst een sfeer waarin iedereen elkaar wil helpen en wil ondersteunen. Niet omdat hier regels voor zijn maar omdat de gezinsleden ervaren dat ze echt bij elkaar horen en elkaar nodig hebben. Om dit te leren en hierin te groeien wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van dagelijks terugkerende routines die zorgen voor veiligheid en rituelen die zorgen voor verbondenheid. Deze rituelen laten een kind voelen dat ze verbonden zijn met de omgeving direct om zich heen en daarbuiten en leert een kind empathisch te reageren.

Dit zijn de gereedschappen die je als ouder nodig hebt om alledaagse problemen in het gezin om te vormen tot leermomenten waarbij er levensvaardigheden worden aangereikt die zorgen voor het aanleren van sociaal-emotionele en communicatieve vaardigheden. Vaardigheden die ze nodig hebben om zichzelf te beheersen, conflicten op te lossen en pro-sociaal gedrag te ontwikkelen.

Wilt u met ons samenwerken aan een liefdevolle volgende generatie?

Stuur ons een bericht en wij nemen contact met u op om te kijken hoe wij u daarbij kunnen helpen!

Jouw gegevens zijn veilig, lees hier onze privacy- en cookieverklaring.